δ Cephei: Worksheet #1

Fall 2011 ASTR 110L, Sec. 1 Name: ________________

Use this worksheet to record your estimates of the magnitude of the variable star δ Cephei.

Date Time   Estimate #1 Estimate #2 Estimate #3   Average
 
27-Sep ____________   ____________ ____________ ____________   ________________
 
04-Oct ____________   ____________ ____________ ____________   ________________
 
11-Oct ____________   ____________ ____________ ____________   ________________
 
18-Oct ____________   ____________ ____________ ____________   ________________
 
25-Oct ____________   ____________ ____________ ____________   ________________
 
01-Nov ____________   ____________ ____________ ____________   ________________
 
08-Nov ____________   ____________ ____________ ____________   ________________
 
15-Nov ____________   ____________ ____________ ____________   ________________
 
22-Nov ____________   ____________ ____________ ____________   ________________
 
29-Nov ____________   ____________ ____________ ____________   ________________
 
06-Dec ____________   ____________ ____________ ____________   ________________

Notes


Joshua E. Barnes      (barnes at ifa.hawaii.edu)
Updated: 21 August 2011
http://www.ifa.hawaii.edu/~barnes/ast110l_f11/delta_cephei_ws1.html
Valid HTML 4.01!
Delta Cephei and comparison stars